در ادامه ي پروژه ي پردازش صوت

به خاطر امتحانات و تكاليف و ... يه مدتي خيلي سرم شلوغ بود.ببخشيد كه هميشه يادداشت ها با وقفه ي طولاني ارسال مي شن...

انرژي جنبشي با مربع سرعت هوا و انرژي پتانسيل با فشار هوا رابطه ي مستقيم دارد. اين جمله مطلب پيچيده اي نداره و دقيقا همون چيزيه كه هميشه توي دبيرستان با اون مواجه بوديم. طبق فرمولk=1/2mv^2 انرژي جنبشي با مجذور سرعت رابطه ي مستقيم داره كه اين در مورد سرعت هوا هنگام تلفظ يك اوا نيز صدق مي كنه.

 

phonemics and phonetics:

phonemes and phones واحدهاي تشكيل دهنده ي زبان هستند.اين دو با هم تفاوت هاي عمده اي دارند كه در اينجا به بررسي تفاوت هاي آنها مي پردازيم.phonetic ها گسترده تر هستند و تغييرات واجي در يك كلمه يا عبارت خاص را نيز شامل مي شوند. مثلا در انگليسي آمريكايي 42 واج وجود دارد كه از حروف صدادار، نيم صدادار،ادغامها،هماهنگها و ... تشكيل شده اند.در هر واجي واجگاه (يا محل اداي آن واج در دستگاه صوتي) و نحوه ي برانگيختگي و چگونگي حركت و ... مشخص شده است.

به طور كلي phoneme ها واحدهاي خلاصه شده زبان هستند اما phone ها صداهاي حقيقي در زبان هستند. phonetic به سه دسته تقسيم مي شود:

1- فونتيك گوينده

2- فونتيك سيگنالي از نظر موج توليد شده

3- فونتيك شنونده

يك مثال از واج phonetic اين هست كه p در "spit" و در "pit" به طور متفاوت بيان مي شود. در pit به صورت حلقي هوا به بيرون داده مي شود در حالي كه در spit اين طور نيست كه البته اين خيلي تفاوت ظريفي است.در حالي كه phoemic چنين تغييرات ظريفي را در نظر نمي گيرد.

اگر به شخصي گفته شود كه يك phoneme را به طور جداگانه تلفظ كند موج توليد شده توسط گوينده كاملا قابل تشخيص است. اما وقتي آن phoneme داخل عبارات و در شرايط مختلف و همراه با تاكيد و ... بيان مي شود موج توليد شده در اداي آن phoneme خاص تغييرات ظريفي دارد. در چنين شرايطي به phoneme توليدي allophone مي گويند. بنابراين allophone يك phoneme است كه در اثر تغيير شرايط با تغييرات ظريفي ادا شده است.

phonetic transcription: به معناي جدا كردن واجهاي يك عبارت است كه مي تواند با spell كردن و يا با تجزيه ي موج مربوطه انجام شود.

 phonetic transcription:نيز همان مشخص كردن واجهاي يك عبارت است اما با اين تفاوت كه تغييرات واجي (allophone) نيز در آن مشخص مي شود.

بنابراين هر جا از phonemic يا phonem استفاده شده است به معناي بررسي و تجزيه ي خلاصه شده ي واحدهاي زبان بدون توجه به تغييرات آوايي مي باشد. اما هر جا از phonetic يا phone استفاده شده است منظور بررسي آواهاي زبان با درنظر گرفتن كليه ي جزئيات و تغييرات آوايي در عبارات مي باشد.

براي مشخص كردن آواهاي يك زبان از علائم خاصي استفاده مي شود.استانداردهاي گوناگوني در اين زمينه وجود دارد كه يكي از آنها IPA است.اما چون IPA براي تايپ مناسب نبود از استاندارد ARPA استفاده شد.ARPA به دو صورت حروف كوچك و بزرگ نشان داده مي شود. بعضي از سمبل هاي مورد استفاده در استاندارد ARPA :

/i/ /I/ /@/ /a/ /c/ /R/

phoneme ها را بر اساس پارامترهاي مختلفي مي توان دسته بندي كرد كه بعضي از آنها عبارتند از: زمان يا فركانس موج، حالت تلفظ، محل تلفظ، نحوه ي برانگيختگي، ...

يكي ديگر از پارامترها كه مي توان phoneme ها را بر اساس آن دسته بندي كرد ايستايي واج است كه بر اين اساس phoneme ها به دو دسته تقسيم مي شوند:پيوسته و ناپيوسته. واجهاي ناپيوسته در تلفظ سخت ترند و نياز به تركيبي از حركات دستگاه صوتي دارند در حالي كه واجهاي continuent در تلفظ با يك حركت ادا شده و ساده ترند.

phoneme هاي صدادار يا شبه صدادار: در زبان انگليسي 12 واج صدادار تعريف شده، البته واج سيزدهمي هم هست كه شبيه /A/ تلفظ مي شود. با اين تفاوت كه در مكاني در عبارت قرار گرفته كه برآمدگي زبان فرصت كافي براي قرار گرفتن در مكان خاص خود را ندارد و باعث مي شود يك حرف صدادار با دامنه ي كم و ضعيف توليد شود كه به همين دليل به آن lasy vowel (صداي تنبل!) مي گويند و با /x/ نشان مي دهند.اسم اين واج schwa است.مثال:

chocolate pudding: CaKxlIt pUdG

به محل schwa در كلمه دقت كنيد.

شايد نظرات شما باعث بشه من يه كم از حالت /x/ به حالت /A/ برم.04.gifپس نظر يادتون نره!

/ 5 نظر / 9 بازدید
گل بهار

سلام فری جونم. اين وبلاگ واقعا مال خودته؟؟ولی بهت نمی يادا.ديگه شبستانه نمی آيی؟

...

فرشته

سلام گل بهارجون.(بعد اینجا اینقدر خودمونی نشو)چه عجب از این طرفا؟چی بهم نمی یاد؟راستش دیگه حال و هوای اون روزا رو ندارم،البته گاهی می یام یواشکی. این شبستانه هنوز کچل نشده از دست تو؟ ... شما چرا تعجب کردین؟

یکی از زمینی ها

سلام مطالبت راجع به پردازش صوت خوبه ولی سطحش خیلی پایینه ولی بازم دست درد نکنه