آموزش گام به گام شبکه های بی سیم سنسوری

آموزش گام به گام شبکه های بی سیم سنسوری در سه بخش

هم اکنون مشغول تهیه آموزش جامع شبکه های بی سیم سنسور هستم. این مجموعه با جمع آوری پست های با این موضوع در بلاگ تهیه می شوند. در قسمت فهرست مطالب می توانید فهرست و لینک تمام پست هایی که تا کنون ارسال شده اند را مشاهده نمایید. این موضوع شامل سه بخش است:

1. مبانی شبکه
2. شبکه های بی سیم
3. شبکه های بی سیم سنسوری

فهرست مطالب:

شبکه بی سیم سنسور چیست و چه کاربردهایی دارد؟
معرفی شبکه های بیسیم
سرگذشت متکالف مخترع اترنت(معرفي اترنت)
ماجرای آقای آبرامسون و الوها(شرح اولین شبکه بی سیم Alohanet)
الوها محبوب می شود!(شرح دو نوع Aloha)

/ 0 نظر / 7 بازدید