MATLAB 3

مقدمات کار با matlab :

در matlab اعمال ساده ریاضی را به راحتی می توان انجام داد. کافی است عبارت مورد نظر را در پنجره Command تایپ کنید:

<< 2+6/2

ans=

       5

و یا می توان مقادیر را در چند متغیر ذخیره کرده و روی متغیرها عملیات محاسباتی را انجام دهیم.

در نام گذاری متغیرها باید به این نکات توجه کرد:

 • matlab نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس است.
 • اسامی متغیرها حداکثر 31 کاراکتر می تواند باشد.
 • اسم متغیر نباید از کلمات تعریف شده برای matlab باشد و حتما باید با حرف شروع شود.
 • از underline در نامگذاری متغیرها می توان استفاده کرد، اما از کاراکترهای علامت و دستوری نمی توان استفاده کرد.
 • بین حروف یک کلمه نباید فاصله وجود داشته باشد.
 • تمام دستورات و عبارات کلیدی matlab با حروف کوچک نوشته می شود. بنابراین می توان اسامی آنها را با حروف بزرگ برای نام گذاری متغیرها به کار برد.

ترفند:

برای شناسایی کلمات کلیدی matlab می توان از دستور iskeyword استفاده کرد. این تابع در صورتی که عبارت یک کلمه کلیدی باشد مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر را برمی گرداند:

>>iskeyword('for)

ans=

     1

>>iskeyword('keyword)

ans=

      0

در matlab متغیرهای ویژه ای وجود دارد که هریک مقادیر خاصی را در خود ذخیره می کنند:

 • ans برای ذخیره مقادیری که کاربر متغیری را برای ذخیره آنها در نظر نگرفته است.
 • pi مقدار عدد پی
 • eps کوچکترین عدد مثبت بزرگتر از صفر.( بزرگترین عددی که اگر با یک جمع شود باز هم یک را به عنوان نتیجه برمی گرداند.)
 • inf به عنوان علامت بی نهایت
 • Nan یا nan مقدار غیر عددی( نتیجه تمام عملگرها روی NaNها، NaN است.)

چند نکته:

 • اگر بخواهیم چند دستور را در یک خط بنویسیم باید از کاما بین دستورات استفاده کنیم. همچنین قرار دادن سمیکالن (;) در انتهای دستور باعث می شود محاسبات انجام شود ولی نتایج نمایش داده نشود.
 • با استفاده از کلیدهای جهتی می توانید دستورات قبلی را مرور کنید.
 • بهترین روش برای خواناتر شدن یک برنامه استفاده از جملات توضیحی می باشد. در matlab این جملات بعد از علامت % می آید.
 • گاهی اوقات یک فرمان ممکن است آن قدر طولانی باشد که نتوان آن را در یک خط نمایش داد. برای حل این مشکل می توان در آخر سه نقطه گذاشته و ادامه دستور را در خط بعد تایپ کرد.
 • برای توقف پردازش برنامه از ctrl + c استفاده می شود.
/ 0 نظر / 7 بازدید