حالا شمام دیگه این کم شنوایی ما رو به بزرگی خودتون ببخشین دیگه...

آخه marziجان
آخه من که سال تا ماه کسی بم زنگ نمیزنه مث شما نیسم که سرم شلوغ باشه!عادت کردم گوشیمو بندازم ته کیفم خب کیفمم هی اینور و اونور می ذارم بعد به عنوان مثال(!)یکی زنگ میزنه و من نمیشنوم که بردارم.تازه مگه نمیدونی من گوشام عیب و ایراد داره!آبجیم همیشه بم میگه هروقت یه بیچاره ای یه گوشه گیر افتاده باشه و بخواد تو رو صدا بزنه اول منو صدا میزنه بعد بم میگه تو رو صدا بزنم!!میگه من همیشه باید جور گوشای تو رو بکشم که نمی شنوه!میگه گوشاتو بده رسانایی؟!04.gif
بعضیام بم گفتن برم سمعک بخرم اما بنده ام عرض کردم خدمتشون که تاحالا کدوم سمعکو دیدن که اینجای آدمو(الان انگشتم رو سمت چپ سرمه04.gif) تقویت کنه...آخه من تمرکز و اینام(!!)مشکل داره که نمیشنوم نه خود گوشام.
البته طول کشید تا به این نتیجه رسیدمااا قبلنا خودمم فکر میکردم گوشام مشکل داره آخه از بچگی سرما که میخوردم شب تا صبح از گوشدرد نه خودم میخوابیدم نه میذاشتم کسی دیگه بخوابه!
یه بار که بخاطر سرماخوردگیم رفتم پیش دکتر گوش و حلق وبینی(!!) به دکتره گفتم آقا من گوشام ضعیفه لطفا معاینه اش کنین،آقای دکترم معاینه کردو گفت بچه جان!گوشات از گوشای منم سالمتره!!
یه بار دیگه که دوباره سرماخوردم و کلی گریه کردم بابام دوباره منو برد دکتر!ایندفعه دکتره خیال کرد میخوام خودمو پیش بابام لوس کنم که هی میگم گوشدرد دارم، یه چشمک به بابام زد و گفت آقا پنج تا آمپول میدم روزی یکی بزنید ... من ساده ام که داشتم از گوشدرد میمردم و نمیدونستم این دکتر نامرد چه نقشه ی شومی برام کشیده گفتم نههههههه خوب شدم دیگه گوشم درد نمیکنه بابا بریم خونه!!04.gif

حالا شمام دیگه این کم شنوایی ما رو به بزرگی خودتون ببخشین دیگه...

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
مرضی

عزیزم گذشت اون زمونا که سرمون شلوغ بود!میخاسثم یه چاه پیدا کنمو اون شب از ناراحثی گریه کنم که یاد تو افتادمو ضد حال خوردم