مقدمات fpga

يك برد fpga داريم. البته اين برد فقط جنبه ي آموزشي دارد و جنبه ي اقتصادي در بازار ندارد. در بازار از انواع جديدتر آن استفاده مي شود. اين برد داراي يك قطعه ي قابل برنامه ريزي ، كدك audio و ورودي و خروجي audio و خروجي مانيتور و پورت ارتباط با كامپيوتر و ... مي باشد.

ابتدا با استفاده از verilog برنامه ي موردنظر را در كامپيوتر مي نويسيم و سپس به وسيله ي يك كابل ارتباطي parallel برد را به كامپيوتر متصل كرده و برنامه را به برد منتقل مي كنيم.

اولين سوال: با استفاده از قسمت audio برنامه اي بنويسيد كه موسيقي مانند صداي دزدگير توليد كند.

/ 0 نظر / 9 بازدید