اصول کار ژنراتورهای همزمان

<#weblogimage#>

تمام ژنراتورهای سه فاز(يا موتورها) از يک ميدان مغناطيسی دورانی استفاده می کنند.در تصوير سه آهنربای الکتريکی در اطراف يک دايره نصب شده اند که هرکدام از آنها به فاز مربوط به خود متصل هستند.قطب های N و S در اين آهنرباها به صورت تناوبی تعويض می شود.هنگامی که يکی از آهنرباها در حالت ماکزيمم قرار دارد(مانند بالايی که s آن پررنگ تر است)،جريان در دو آهنربای ديگر در جهت معکوس و در نصف ماکزيمم خود قرار گرفته است.

اگر عقربه ی يک قطب نما را داخل ميدان مغناطيسی ايجاد شده قرار دهيم، درست در جهت ميدان دوران می کند.که سرعت زاويه ای آن با فرکانس جريان تنظيم می شود.

حال اگر به جای عقربه ی قطب نما از يک موتور واقعی استفاده کنيم يک آهنربای دائمی قوی ايجاد می شود.

اما اگر عکس اين عمل انجام شود.يعنی آهنربا را بچرخانيم می توانيم جريان متناوب توليد کنيم.برای آنکه جريان متناوب توليد شده فرکانس ثابتی داشته باشد بايد آهنربا با سرعت ثابتی دوران کند.

توربينهای بادی که از Synchronous Generators(ژنراتورهای همزمان) استفاده می کنند معمولا از آهنرباهای الکتريکی در روتور که با جريان مستقيم تغديه می شود بهره می برند.

اما در ساخت اين ژنراتورها دو مسئله را بايد در نظر گرفت:

اول آنکه موادی که معمولا در ساختن آهنرباها به کار برده می شوندکمياب و گران قيمت هستند و مسئله ی دوم اينکه بعد از قرار گرفتن در چنين ميدان های مغناطيسی قدرتمندی، خاصيت مغناطيس زدايی پيدا می کنند.

«خلاصه ی ترجمه ی مقاله ای در مورد اصول کار ژنراتورهای همزمان»

برای مطالعه ی مقاله به صورت کامل از دو لينک زير استفاده کنيد:

Synchronous Generators

How Car Engines Work

/ 2 نظر / 14 بازدید
ف.ش

اميدوارم تايستون پر باري داشته باشي و وبلاگ فعال

ممنون.من هم برای شما آرزوی موفقيت دارم!