پیوندتان مبارک

این شعرم به افتخار هاجر نامرد که نمی دونم چرا بیخودی دلم براش تنگ شده09.gif

آخه هاجر عزیزم این قدر دوست نامرد؟ اینقدر زود همه مونو فراموش کردی رفتی33.gif

ولی طوری نیست ما که بخیل نیستیم شما خوش باشین ماهم خوشحالیم!

تو را میسپارم به مینای مهتاب

تو را میسپارم به دامان دریا

اگر شب نشینم اگر شب شکسته

تو را میسپارم به رویای فردا

***

به شب میسپارم تو را تا نسوزد

به دل میسپارم تو را تا نمیرد

اگر چشمه ی وای از غم نخشکد

اگر روزگار این صدا را نگیرد

/ 0 نظر / 13 بازدید