يک خبر تفريحی!

انجمن علمی(اصلاح:با همکاری شورای صنفی دانشکده یا شاید هم شورای صنفی با همکاری انجمن علمی! یا اصلا بدون همکاری04.gif) دانشکده برق و کامپيوتر برگزار می کند:

جنگلگشت ۸۴ای ها

ساعت ۷:۳۰ صبح جمعه روبروی دانشکده منابع طبيعی

قيمت بليط:۱۰۰۰تومان

(البته بازم دير خبر دادم ولی اشکالی نداره فقط می خواستم بقيه بدونند برق وکامپيوتری ها هم تفريح می رند.08.gifفکر می کنيد چقدر استقبال شد؟؟!04.gifنظر بدين!)

/ 1 نظر / 9 بازدید
فرشته

مثل اينکه همه رفتند.فقط سر ما بی کلاه مونده!!